Collectieve belangenbehartiging

Samen maken we ons sterk voor de belangen van alle (dreigende) dak- en thuislozen in Amsterdam. We kaarten hun positie aan en strijden voor een betere positie van ieder van hen. Hierin werken we samen, omdat we samen met meer menskracht meer kunnen bereiken.

We streven naar voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam.

Hotel Buitenlucht nodigt u uit voor de feestelijke opening ter gelegenheid van de sluiting van de coronaopvang voor daklozen.

Op maandag 31 mei opent de Straatalliantie Hotel Buitenlucht in hartje Amsterdam met een speciale openingsceremonie van 11:00 tot 12:00 uur. Hotel Buitenlucht heeft geen bedden, maaltijden en dak, maar wel heel vriendelijke woorden. Via een keurige receptie begeleiden piccolo’s oude en nieuwe daklozen geheel in stijl naar een plekje onder een boom, in de bosjes of onder de brug. Hotel Buitenlucht is een actie van de Straatalliantie, waarmee de belangenbehartigers zich hard maken voor ruim 200 mensen die weer op straat komen te staan. De Straatalliantie vindt de sluiting van de noodopvang voor dak- en thuisloze mensen onacceptabel. Hierdoor komen tientallen zogenaamde ‘niet-rechthebbenden’ op straat terecht. Iedereen heeft op z’n minst recht op onderdak. Corona heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk dit meest basale recht is. Daarbij hoort geen onderscheid te zijn tussen ‘rechthebbenden en niet- rechthebbenden’.

De Straatalliantie wordt gevormd door de Daklozenvakbond, Belangenvereniging Druggebruikers MDHG en Bureau straatjurist. De Straatalliantie heeft herhaaldelijk haar zorgen geuit over de enorme toename van dakloze mensen in Amsterdam. Veel van hen zijn dakloos geraakt gedurende, en vanwege, de coronacrisis. Dakloosheid heeft een enorme impact op mensen. Wij zien het aantal mensen dat te maken heeft met deze problematiek steeds meer toenemen en dat zal het voorlopig nog blijven doen. De gemeente heeft, mede gesteund door het Rijk, tijdens de crisis ingezet op het aanbieden van noodopvang. Een tijdelijke oplossing, zonder een radicaal andere aanpak gericht op duurzame verandering. We zien nu dat het einde van de lockdown vooral aangegrepen wordt om oud falend beleid voort te zetten en grote groepen mensen uit te sluiten van hun recht op tijdelijk onderdak en behoorlijke huisvesting.

Per 1 juni stopt de coronaopvang voor dakloze mensen. Ruim 200 dakloze mensen moeten daardoor andere oplossingen zoeken, weer buiten slapen in parken, onder een brug of tussen de struiken. Ze

kunnen onmogelijk bouwen aan een betere toekomst. Ondanks dat COVID-19 in deze tijd zichtbaar gemaakt heeft hoezeer het hebben van een eigen veilig thuis een fundamentele basisbehoefte is. Dat vinden we niet acceptabel: mensen horen niet tegen hun wil buiten te moeten slapen.

Hotel Buitenlucht zal plaatsvinden op maandag 31 mei van 11:00 tot 12:00 uur in het Vondelpark bij de hoofdingang aan de Stadhouderskade.

NOOT VOOR DE REDACTIE: NIET TER PUBLICATIE

De manifestatie “Hotel Buitenlucht” biedt pers de gelegenheid een inhoudelijk belangrijk verhaal te vertellen met aansprekende beelden, inclusief een mooi opgetuigde balie in de buitenlucht, als piccolo verklede medewerkers en mensen die richting ‘kamers in de bosjes’ worden gebonjourd. Daklozen die door de maatregelen getroffen worden zijn bereid om hun verhaal te vertellen en medewerkers van de Straatalliantie kunnen het beleidsperspectief toelichten.

Voor meer informatie over actie:
Quinta Betz (organisatie): 06-20724187
Dennis Lahey (woordvoerder Straatalliantie): 06-19860716 

 

Klik hier voor het persbericht in PDF