Collectieve belangenbehartiging

Samen maken we ons sterk voor de belangen van alle (dreigende) dak- en thuislozen in Amsterdam. We kaarten hun positie aan en strijden voor een betere positie van ieder van hen. Hierin werken we samen, omdat we samen met meer menskracht meer kunnen bereiken.

We streven naar voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam.


Klik hier voor het onderzoek “Collectieve Belangenbehartiging op (dreigende) dakloosheid in Nederland”

 • 2024-04-17 Statement over de Winteropvang. Einde winteropvang Amsterdam, de jaarlijkse vicieuze cirkel 
  Op 2 april sloot de winteropvang in Amsterdam. Op 1 april hadden mensen nog een dak boven hun hoofd, op 2 april stonden vele tientallen op straat. De Straatalliantie is ernstig bezorgd over het lot van mensen die – ook dit jaar weer – van de ene op de andere dag op straat belanden. Daarnaast zijn er aanhoudende zorgen over de organisatie van de winteropvang. Dit kan en moet anders.

 • 2023-04-08 Brief aan verkiezingsprogrammacommissies. Gezamenlijke inbreng van 21 organisaties tegen dakloosheid
  Op 22 november vinden de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Met spijt moeten we (belangenbehartigers voor daklozen) constateren dat eerdere regelingen er niet in geslaagd zijn om het probleem van dakloosheid effectief aan te pakken. Nu nemen we het initiatief om te verzekeren dat de aanpak van dakloosheid een prominente plek krijgt in zo veel mogelijk partijprogramma’s.

  Dit is de reden dat wij de afgelopen week een brief verstuurde aan verschillende verkiezingsprogrammacommissies. In deze brief benadrukken we de dringende noodzaak om dakloosheid aan te pakken, namens een brede vertegenwoordiging van onafhankelijke belangenorganisaties die zich inzetten voor dak- en thuisloze mensen in Nederland.

 • 2021-12-10 Het Groeiboek. Casussen en aanbevelingen voor een betere aansluiting van de buurtteams op de doelgroep (dreigend) dak- en thuislozen  
  • De buurtteams zijn momenteel alweer 9 maanden het eerste aanspreekpunt voor alle (dreigend) dak- en thuislozen. Zij werden onderdeel van het beleidsprogramma ‘een nieuwe start’ dat vanaf 1 april 2021 in werking is getreden. Het idee hierachter is dat steeds meer Amsterdammers de weg zullen vinden naar de buurtteams voor betere en laagdrempelige ondersteuning. Als Straatalliantie omarmen we deze gedachte. We zijn voorstander van laagdrempelige ondersteuning. 
    
   In de afgelopen maanden hebben wij, de Straatalliantie, casussen verzameld en gebundeld in een Groeiboek. Dit hebben wij gedaan om knel- en verbeterpunten inzichtelijk te maken. Via deze weg willen wij jullie op de hoogte stellen van het Groeiboek. Het Groeiboek hebben wij uitgewerkt via casussen en aanbevelingen. 
    

   Met dit boek hopen wij op betere aansluiting van de buurtteams op de doelgroep (dreigend) dak- en thuislozen. 

 • 2021-12-07 Persbericht Straatalliantie: aanscherpen urgentiecriteria zal tot meer dakloosheid leiden
  • Het aanscherpen van de criteria voor een urgentieverklaring voor een woning in Amsterdam zal leiden tot meer dakloosheid. Dat schrijft de Straatalliantie in een open brief aan wethouder Jakob Wedemeijer. “U geeft aan hier slechter door te slapen, maar dat doet u echter wel in uw eigen huis, op uw eigen bed.”

   Met de open brief wil de Straatalliantie, het samenwerkingsverband van de Daklozenvakbond, Bureau Straatjurist en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, haar zorgen en ongenoegen uiten over de beslissing van de gemeente Amsterdam om de nadere regels urgenties bij de Huisvestingsverordening aan te scherpen. Het aanscherpen van de regels voor urgentieverklaringen, doorgaans bedoeld voor mensen in kwetsbare situaties, zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een toename van dakloosheid en/of het risico op dakloosheid en/of situaties van (zeer) onveilige huisvesting. Dit is een extreme schending van het recht op huisvesting.

   De maatregel zal onherroepelijk leiden tot meer dakloosheid, verhoogd risico op dakloosheid en/of instandhouding van onveilige woonsituaties. Zo komen daklozen die zijn gaan inwonen bij een ander huishouden, zijn gaan onderhuren  of met een tijdelijk huurcontract hebben ingestemd, niet langer in aanmerking komen voor urgentie. In de praktijk betekent het dat mensen moeten kiezen tussen een lange termijnoplossing (via een urgentie in aanmerking komen voor een woning) en een korte termijnoplossing (onderhuur, ergens gaan inwonen etc). Het bestraft mensen voor het zelf zoeken van tijdelijke oplossingen voor acute problemen, iets waartoe de gemeente zegt mensen te willen stimuleren.

   Het aanscherpen van de urgentiecriteria wordt op woensdag 15 december in de commissievergadering Wonen en Bouwen van de Amsterdamse gemeenteraad besproken.

 • 2021-11-02 Brief belangenbehartigers Commissiedebat MO-VWS
  • De Tweede Kamer debatteert op 9 november 2021 met demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis over maatschappelijke opvang. Het Straatconsulaat pleit in een gezamenlijke brief met de Straatalliantie Amsterdam,  het Basisberaad Rotterdam en de Achterkant Utrecht om de huidige programma’s die dakloosheid aanpakken, ook in 2022 voort te zetten. Ook vragen we de Tweede Kamer om hervorming van het woonbeleid en een effectief armoedebeleid. Dit zijn domeinen die niet onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris vallen maar wel alles te maken hebben met een structurele oplossing voor dakloosheid. Andere vragen betreffen effectieve monitoring en de positie van zogenaamde ‘niet-rechthebbende’ dakloze mensen, zoals arbeidsmigranten. We signaleren een toename op straat van mensen die uitgesloten zijn van opvang. Hoe langer deze mensen op straat moeten overleven hoe kleiner de kans om weer uit die situatie te geraken. “Vang deze mensen op en bied ze hulp”, is het pleidooi.
 • 2021-05-31 Persbericht Hotel Buitenlucht
  • Op maandag 31 mei opent de Straatalliantie Hotel Buitenlucht in hartje Amsterdam met een speciale openingsceremonie van 11:00 tot 12:00 uur. Hotel Buitenlucht heeft geen bedden, maaltijden en dak, maar wel heel vriendelijke woorden. Via een keurige receptie begeleiden piccolo’s oude en nieuwe daklozen geheel in stijl naar een plekje onder een boom, in de bosjes of onder de brug. Hotel Buitenlucht is een actie van de Straatalliantie, waarmee de belangenbehartigers zich hard maken voor ruim 200 mensen die weer op straat komen te staan. De Straatalliantie vindt de sluiting van de noodopvang voor dak- en thuisloze mensen onacceptabel. Hierdoor komen tientallen zogenaamde ‘niet-rechthebbenden’ op straat terecht. Iedereen heeft op z’n minst recht op onderdak. Corona heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk dit meest basale recht is. Daarbij hoort geen onderscheid te zijn tussen ‘rechthebbenden en nietrechthebbenden’