Het Daklozenkantoor

De Straatalliantie wil om de ondersteuning aan dak- en thuislozen aanzienlijk te verbeteren Het Daklozenkantoor in Amsterdam Centrum realiseren. In Amsterdam zouden alle dak- en thuislozen aan het begin van de keten een aanbod voor cliëntondersteuning moeten krijgen. Zo krijgen zij vanaf het begin informatie over rechten, plichten, consequenties en mogelijkheden. Ze worden geholpen door mensen die de rust en tijd hebben om hun verhaal te horen en op orde te krijgen. Mensen die (al dan niet ervaringsdeskundig) aan hun kant staan en die zij kunnen vertrouwen. Vertrouwen omdat zij niet later in het traject door hen beoordeeld hoeven te worden. Cliëntondersteuning is gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die in de ketens aanloopt tegen onduidelijkheid of onenigheid. Ook voor wie in het leven na afbouw van de hulpverlening toch nog tegen zaken aanloopt waar je zelf niet uitkomt.

We zoeken een plek waar dak- en thuislozen gebruik kunnen maken van verschillende expertises  en faciliteiten zoals computers, printers en telefoon. Een plek waar de fysieke en geestelijke ruimte is om tot rust te kunnen komen. Waar je geholpen wordt je dossiers te digitaliseren en in een digitale omgeving te bewaren om ze niet meer kwijt te raken. Ervaringswerkers zijn aanwezig en cliëntondersteuners staan klaar voor zowel kleine praktische zaken als voor zorgtoeleiding en het oplossen van conflicten met de keten.

Het Daklozenkantoor is een plek waar je nooit wordt afgewezen. Waar we kijken hoe je het beste verder geholpen kunt worden. Waar je zelf aan je problemen kunt werken zonder alleen te staan. Het Daklozenkantoor staat op een centrale plek in Amsterdam, waar het logisch is om heen te gaan als je dakloos dreigt te worden, of bent geworden. Binnen het Daklozenkantoor maken we verbinding met de reguliere hulpverlening. Wanneer daar geen aanspraak op is sturen we aan op herstel. We werken outreachend om daklozen te vinden, die ons niet bereiken.

Het Daklozenkantoor heeft bezoekers. Wij helpen onze bezoekers hun rechten te behalen en hun verhaal en dossiers op orde te krijgen. Het maakt daarbij niet uit welke cliëntondersteuner van de deelnemende organisaties je als eerste spreekt. Wanneer je na het eerste gesprek aan een van die organisaties wordt gekoppeld, gebeurt dat zonder dat je je verhaal opnieuw hoeft te vertellen. En zo dragen we je dan ook weer over naar een van de zorgaanbieders of bijvoorbeeld de screeningsbalie: zonder dat je wéér alles moet opdreunen.

We nemen hier als Straatalliantie het voortouw in. Het Daklozenkantoor zien we zeker niet als het exclusieve terrein van alleen deze drie organisaties. We willen samenwerken met andere cliëntondersteuners als Cliëntenbelang Amsterdam, MEE en MADI. Het Daklozenkantoor is de plek voor en van daklozen. Dus ook de afspreekplek voor partijen als Veldwerk Amsterdam, de GGD, WPI en andere hulpverleningsinstanties. Daarbij maken we indien nodig ook de verbinding met andere organisaties als het Wereldhuis.

Hoe het er uitziet en waar het gelegen is, is daarom van belang. Het moet de kans hebben om de plek te worden waar ook andere cliëntorganisaties hun werk kunnen doen, zodat een betere kennisuitwisseling en samenwerking gerealiseerd kan worden tussen dak- en thuislozen, belangenbehartigers, cliëntondersteuners, het Groot M.O.-overleg, cliëntenraden en andere cliëntorganisaties.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *